ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
„SIMNO KOMUNALININKAS“

 Vytauto g. 28, LT - 64305 Simno m.,
Alytaus r. sav.
Tel.: (8 315) 60 758
Faks.: (8 315) 60 758
El. paštas info@simnokomun.lt
  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 153720195
PVM kodas LT537201917

DARBO LAIKAS

I 8:00 – 17:00
II 8:00 – 17:00
III 8:00 – 17:00
IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45

PIETŲ LAIKAS

12:00 – 12:45


Apie mus

 

                   

Alytaus rajono savivaldybės taryba 2001  m. rugpjūčio 030 d. sprendimu  Nr.134 „Dėl biudžetinės įstaigos „Simno komunalininkas“ pertvarkymo“ pertvarkė (reorganizavo) biudžetinę įstaigą  „Simno komunalininkas“ į Alytaus rajono savivaldybės įmonę „Simno komunalininkas“ (toliau- įmonė) įregistruota 2001 m. gruodžio 18 d., įregistravimo Nr. SĮ 2001 – 1. Įregistravus įmonę ir pakeitus įstatus, Juridinių asmenų registre suteiktas įmonės kodas 153720195, PVM mokėtojo kodas LT 537201917.

Alytaus rajono savivaldybės taryba  2008 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. K-74 pertvarkė Alytaus rajono savivaldybės įmonę „Daugų komunalininkas“ jungimo būdu, prijungiant ją prie Alytaus rajono savivaldybės įmonės „Simno komunalininkas“, kuri kaip juridinis asmuo tęsia veiklą. Alytaus rajono savivaldybės įmonė „Daugų komunalininkas“, kaip juridinis asmuo, po pertvarkymo  2008-05-15 baigė veiklą. Nauji įmonės įstatai patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-03-31 sprendimu Nr. K-74 ir 2008-05-15 įregistruoti Juridinių  asmenų registre.

Įmonės veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas, tiekiant vandenį, šilumos energiją ir karštą vandenį, pastatų  šildymo ir karšto vandens  sistemų priežiūrą (eksploataciją), nuotekų šalinimo ir nuotekų valymo bei kitas komunalines paslaugas  ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus. Paslaugas teikti patiriant iki minimumo sumažinant aplinkos taršą, ir, kad išvalytos nuotekos ne tik atitiktų aplinkosauginius reikalavimus, bet ir būtų geresnė kokybės nei nustatyta aplinkosauginiuose reikalavimuose.

Komunalinio ūkio objektai eksploatuojami Simno, Miroslavo, Krokialaukio, Alytaus, Butrimonių, Alovės, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijose.

Aptarnaujamoje teritorijoje yra 34 vandenvietės, 18 nuotekų tvarkymo sistemų, 2 šilumos tiekimo katilinės. Įmonė vykdo pastato, esančio Naujoji g. 48 eksploataciją, teikia gyvenamųjų pastatų administravimo bei eksploatavimo paslaugas.

Šiuo metu įmonėje dirba 53 darbuotojai. Įmonės gamybinė veikla yra suskirstyta  į padalinius: Simno ir Daugų  vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, poliklinikos ir katilinės. Tai padeda lengviau organizuoti darbą, numatyti padalinių vadovų atsakomybės ribas.

Įmonė siekia atitikti visuomenės  poreikius bei interesus, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, aplinkosauginius, gamtosauginius ir sveikatos reikalavimus.

 

 Paskutinį kartą atnaujinta 2018-07-02