ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ
„SIMNO KOMUNALININKAS“

 Vytauto g. 28, LT - 64305 Simno m.,
Alytaus r. sav.
Tel.: (8 315) 60 758
Faks.: (8 315) 60 758
El. paštas info@simnokomun.lt
  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Įmonės kodas 153720195
PVM kodas LT537201917

DARBO LAIKAS

I 8:00 – 17:00
II 8:00 – 17:00
III 8:00 – 17:00
IV 8:00 – 17:00
V 8:00 – 15:45

PIETŲ LAIKAS

12:00 – 12:45


Infrastruktūros naudojimas ir plėtra

 

Infrastruktūros naudojimas
 
                     Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir išvalymo objektai eksploatuojami Simno, Miroslavo, Krokialaukio, Alytaus, Butrimonių, Alovės, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijose, Simno bei Daugų miestuose.
Aptarnaujamoje teritorijoje yra 33 vandenvietės, 20 nuotekų tvarkymo sistemų. Įmonė eksploatuoja apie 164,00 km vandentiekio tinklų ir apie 64 km nuotekų surinkimo tinklų
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi - 7431 vartotojas ir 170 vnt. abonentų;
 
Plėtra
 
Įvykdytas investicinis projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose).“ finansuojamas Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos lėšomis, kad padidinti vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą Alytaus rajone. Projektas pradėtas įgyvendinti 2010 metų birželio mėn. 4 d. ir baigtas 2015 m. Projektas įvykdytas ES struktūrinių fondų, Valstybės biudžeto ir įmonės lėšomis bendra vertė – 13,00mln litų. Pagal projektą rekonstruota Daugų nuotekų valykla, pastatyta šešios nuotekų siurblinės, naujai nuklota 7,4 km nuotekų ir 7,0 km vandentiekio tinklų.
Įmonė, dalyvauja įgyvendint projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje)“, „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Simne)“ , siekiantį gauti paramą pagal 2014-2020m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga“ gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 5.3.2. konkretų uždavinį “Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“.
 
 
Paskutinį kartą atnaujinta 2015-02-09